Woensdag 22 februari 2023 – 20.00 uur

Kulturhus Holten, Reggeborgh zaal

Professor dr. Louise Vet.

Emeritus hoogleraar evolutionaire ecologie WUR          Oud directeur NIOO – KNAW

 

Titel: “Ecologie voor een duurzame economie”

Louise Vet is emeritus hoogleraar Evolutionaire Ecologie (WUR)  en oud directeur van het Nederlandse instituut voor ecologie (NIOO-KNAW). Zij is lid van de KNAW en verwierf internationale bekendheid met haar fundamentele onderzoek aan multitrofe interacties. Kennis die van belang is voor de verduurzaming van agro- en ecosystemen.

Louise Vet ziet het als haar missie het grote belang van ecologische kennis voor een duurzame economie uit te dragen naar politiek, bedrijfsleven en het brede publiek. Ze staat bekend als en is een fervent voorstander van op de natuur gebaseerde integrale duurzaamheidsprincipes met betrekking tot circulariteit en biodiversiteit. Zelf heeft ze dit in de praktijk gebracht bij de nieuwbouw van het het prijswinnende NIOO-laboratorium-kantorencomplex te Wageningen waarvoor zij in 2012 de Gouden Piramide, de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur kreeg.

Wij horen tegenwoordig veel over “klimaatverandering”, maar de echte crisis is nog veel dieper en gaat over hoe wij met onze planeet omgaan. Wereldwijd staat de biodiversiteit onder grote druk en verliezen wij goed functionerende ecosystemen. systemen waar wij mensen en al het andere leven op aarde afhankelijk van zijn.

In de bijeenkomst zal uitgebreid stilgestaan worden bij het grote belang van het herstel van die biodiversiteit. Dat kanalleen als wij ecologie en economie positief verbinden in plaats van ze tegenover elkaar te zetten. Alleen door met alle betrokken partijen – wetenschap, bedrijfsleven, overheid – multidisciplinair samen te werken kan dit doel bereikt worden. Professor Vet zal uitgebreid ingaan op het “Deltaplan biodiversiteitsherstel”. Zie hiervoor ook : https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl.

Reserveer hier uw kaarten.