Woensdag 26 oktober 2022 – 20.00 uur

Kulturhus Holten, Reggeborgh zaal

Professor Dr. ir. Jos Keurentjes

 

Directeur Energie Innovatie en Transitie, TU Twente

 

“Energietransitie en de nucleaire opties”.

Professor Jos Keurentjes heeft een lange en succesvolle expertise opgebouwd op her gebied van de circulaire economie. In zijn huidige functie als directeur energie transitie aan de Universiteit Twente is hij verantwoordelijk voor het samenbrengen van alle daar aanwezige expertise op het gebied van nieuwe en alternatieve vormen van energieopwekking, energietransport en energie opslag.

Vragen als : wat zijn de kwantitatieve doelstellingen van de energietransitie; hoe ziet de toekomstige energiebehoefte er uit en hoe gaan wij die CO2 neutraal invullen; Kunnen wij die behoefte met alleen zonne- en wind- en geothermische energiebronnen invullen? Moeten wij nucleaire energie (kernfusie of  kernsplitsing) een rol laten spelen en wat betekent dat dan?

Politiek, wetenschap en de samenleving worstelen met deze vraagstukken, die ons voldoende zekerheid moeten bieden voor de toekomst. Waterstof veel genoemd is eigenlijk net als een accu een energiedrager, en geen energiebron. Als wij in 2050 CO2 neutraal willen zijn, welke eisen stelt dit dan aan de noodzakelijke infrastructuur?

Kortom de energietransitie waar wij ons in bevinden is nog omgeven door veel vragen. In deze bijeenkomst worden deze vragen vanuit de wetenschap beoordeeld en toegelicht!

Een “must” voor iedereen, die zich om de toekomst bekommert.

 

Reserveer hier uw kaarten.