Woensdag 12 december, 20.00 uur Kulturhus Holten

Thema: Klimaatverandering en Zeespiegelstijging

Prof. Dr. M.R. (Michiel) van den Broeke

Hoogleraar Polaire meteorologie Universiteit Utrecht

Directeur, Instituut voor Marien en Atmosferisch Onderzoek Utrecht (IMAU)

Samenvatting:
Alle gletsjers op Aarde bevatten voldoende ijs om wereldwijd de zeespiegel met tientallen meters te laten stijgen. Momenteel smelten overal ter wereld de gletsjers snel, waardoor de zeespiegel ook daadwerkelijk stijgt, met ongeveer drie cm per decade. Ook de grote ijskappen van Groenland en Antarctica, waarin het meeste ijs ligt opgeslagen en waarvan lang werd gedacht dat ze ‘too big to fail’ waren, dragen significant bij aan de huidige stijging van de zeespiegel. Deze veranderingen zullen een grote rol spelen in de leefomgeving van toekomstige generaties.

 

In deze lezing gaan we in op prangende vragen die deze ontwikkelingen oproepen: wat voor invloed heeft de recente opwarming op het smelten van de ijskappen en de versnelling van de zeespiegelstijging? Hoe zal zich dit in de toekomst ontwikkelen, en biedt het klimaatakkoord van Parijs soelaas? Wat moeten we doen om de onzekerheden in onze voorspellingen van zeespiegelstijging te verkleinen? En natuurlijk: welke studierichtingen bieden toegang tot deze en afgeleide takken van onderzoek?

De Utrechtse onderzoeksgroep van Michiel van den Broeke bestudeert het klimaat en de massabalans van de grote ijskappen van Groenland en Antarctica, gebruikmakend van geavanceerde computermodellen en directe waarnemingen met automatische weerstations en satellieten. Met deze kennis worden de huidige veranderingen in de ijskappen verklaard, en getracht de toekomstige veranderingen te voorspellen.

De opbrengst van deze lezing komt ten goede aan een reisfonds voor jonge klimaatonderzoekers (promovendi) van het IMAU. 

 

Links:

http://www.staff.science.uu.nl/%7Ebroek112/home.php_files/Oratie_24SEP09.pdf

De presentatie van Professor van den Broeke kan hieronder bekeken worden: