Alle bijeenkomsten vinden plaats in de grote zaal van het Kulturhus in Holten. Aanvang stipt om 20.00 uur, einde van de bijeenkomst rond 22.00 uur.

Dankzij bijdrages van de Gemeente Rijssen-Holten, de Rabobank Noord en West Twente en Topicus BV en een aantal kleinere sponsoren, zijn alle bijeenkomsten voor iedereen gratis toegankelijk!

Op woensdag 22 december 2021 om 20.00 uur komt professor dr. Ewine van Dishoeck Universiteit Leiden naar Holten om een lezing te geven, die ons inzicht verschaft in “moleculen in de ruimte”. De vraag of er “leven” buiten ons zonnestelsel kan zijn komt daarbij mede op de voorgrond te staan. Is er leven buiten onze aarde? Op 22 december hoor je er meer over. De lezing is ivm Corona maatregelen uitgesteld.

Op dinsdag 15 februari 2022 komt Professor dr. Jan Hoeijmakers Erasmus Universiteit Rotterdam vertellen hoe het komt dat wij ‘ouder’ worden. Volgens zijn onderzoekingen is het verouderingsproces iets dat te maken heeft met ons lichaam, dat steeds minder goed in staat is slechte of oude genen te herstellen. Als wij het zo beschadigde DNA toch zouden kunnen repareren, dan opent zich een ongekende horizon over ‘hoe oud kan een mens’ worden. De lezing is ivm Corona maatregelen uitgesteld

Ten slotte wordt dit jaar op dinsdag 26 april 2022 afgesloten door een van Nederlands bekendste wetenschappers! Professor Dr. Hans Clevers is een wereldberoemde onderzoeker op het gebied van celbiologie en met name stamcellen. Uit zijn onderzoek blijkt, dat stamcellen niet alleen vriend maar ook vijand van ons lichaam kunnen zijn! Aan de rand van de lezing wordt ingegaan op het ontstaan, de oorzaak en werking van virussen en de therapie middels vaccinatie COVID !!!

Kortom een boeiend en interessant programma! Elke lezing heeft op de site een eigen vermelding en een uitgebreidere toelichting. Daar kunnen net als op deze site tickets voor de verschillende lezingen worden gereserveerd. (https://kulturhusholten.nl/)