Woensdag 17 oktober 2018 20.00 uur

Theaterzaal Kulturhus Holten,

Thema:   “Crop Enhancement – Feeding the world”

dr.ir. JE (Ernst) van den Ende

Dr Ernst J. van den Ende, Algemeen Directeur Plant Sciences Groep Universiteit Wageningen

De wereld zal over enkele decennia meer dan 10 miljard mensen bevatten. Hoe gaan wij ervoor zorgen, dat iedereen te eten heeft, hoe zorgen wij ervoor, dat daar waar de mensen wonen voedsel kan worden verbouwd en kan worden geproduceerd, hoe zorgen wij er voor, dat de gewassen voldoende opbrengsten hebben, ook op plekken, waar dat nu nog niet het geval is? Wat moeten wij doen, om te kunnen gaan voldoen aan de toenemende behoefte aan plantaardige vleesvervangers? Dit alles tegen de achtergrond dat de druk op het milieu als gevolg van de voedselproductie steeds meer toeneemt en er een grote noodzaak is om moeder aarde niet verder te belasten.
Wageningen Universiteit & Research is sterk gericht op het verduurzamen van de voedselproductie en het borgen van voedselzekerheid voor de wereldbevolking. Welke ecologische en technologische bouwstenen kan de wetenschap hiervoor bieden? Welke kansen liggen er voor de komende generaties studenten om mee te werken aan oplossingen voor deze grote maatschappelijke uitdagingen.
Dr van den Ende zal op deze uitdagingen ingaan en ons meenemen naar de huidige stand van de wetenschap en in gang gezette initiatieven.

Inleidende literatuur:

https://www.nationalgeographic.com/magazine/2017/09/holland-agriculture-sustainable-farming/

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/weg-met-het-hokjesdenken-in-de-landbouw-~beac9b7f/

een recent Noors onderzoek :

We hebben in 2050 véél meer voedsel nodig dan gedacht

Hieronder is de presentatie van Ernst van Ende terug te zien :

Presentatie Ernst van den Ende, Kulturhus Holten 17 oktober 2018

Hier nog een mooi artikel uit de NRC:   Een wereld zonder vlees.

 

https://www.vivera.com/bundles/montixcms/images/menu-bg--mobile.png

Mevrouw Susan van Nuland, directeur marketing en innovatie gaat in op de door Vivera ontwikkelde en geproduceerde innovatieve plantaardige vlees. kip en vis vervangers. Zij zal ingaan op en uitleg zal geven over de wijze waarop vlees-, kip- en visvervangers uit plantaardig materiaal kunnen worden bereid en welke eisen daarbij gesteld moeten worden aan de grondstoffen, en welke rol plantaardige vleesvervangers kunnen hebben op de werledwijd toenemende voedselbehoefte.

In de pauze en na afloop is er gelegenheid deze Vivera producten te proeven