Woensdag 18 oktober 2023, aanvang 19.30 uur

Prof. Dr. Wiro Niessen spreekt over Artificial Intelligence in de geneeskunde

Artificial Intelligence maakt gebruik van “big data”. Door data te combineren van ziektebeelden, erfelijke gegevens, woonomgeving en bijvoorbeeld medicijn gebruik, kunnen voorspellingen worden gemaakt over bepaalde ziekte patronen en over de gezondheidstoestand van een gebied of wijk.

Professor Niessen is decaan aan de medische faculteit van UMCG. Hij is een vooraanstaand Nederlandse onderzoeker, de eerder verbonden aan het Erasmus MC en de TU Delft gespecialiseerd is in de toepassing van kunstmatige intelligentie (AI) in de geneeskunde. Door grote hoeveelheden verschillende data te ontsluiten en te combineren kunnen nieuwe vormen van diagnostiek en prognostiek mogelijk gemaakt worden, waarmee niet alleen individuele patiënten, maar ook de gezondheidszorg in bepaalde wijken of bij bepaalde bevolkingsgroepen in kaart gebracht kunnen worden. Daarmee ontstaat en een zelf lerend zorgsysteem waarmee de zorg in de toekomst beheersbaar gehouden kan worden. Maar durven en kunnen wij onze gezondheidszorg aan AI toevertrouwen, of blijft het mensenwerk?

Meer info https://www.health-ri.nl/