Woensdag 20 december 2023, aanvang 19.30 uur

Prof. Dr. Piet Verdonschot spreekt over toekomstbestendig waterbeheer

Toekomstbestendig waterbeheer; enerzijds hebben wij te maken met overstromingen, anderzijds met grote droogte. Daarnaast zijn er zorgen over de kwantiteit en de kwaliteit van onze drinkwater voorziening. Hoe gaan wij deze uitdagingen te lijf?

Professor Piet Verdonschot is een vooraanstaand onderzoeker op het gebied van aquatische ecologie. Hij werkte onder meer aan de Universiteit van Wageningen en de Universiteit van Amsterdam. Hij geldt als een van de grondleggers van het watersysteemdenken, waarin het gaat om toekomstgericht ecologisch waterbeheer. Water is onmisbaar voor het leven en wij Nederlanders gaan er vanuit dat water nooit opraakt. Maar doordat we alles wat we met en in het water deden vanzelf te vinden zijn we nu op een punt aangekomen waarin de noodzaak om te gaan omdenken steeds meer beseft wordt. Daarbij doet ook het steeds meer dynamisch wordende klimaat een duit in het zakje en verandert watersystemen met een soms grote impact op de (lokale) leefomgeving. Overstromingen, vervuild rioolwater maar ook droogte en schoon drinkwater zijn onderdeel van een goed ecologisch waterbeheer. Toekomstbestendig waterbeheer moet er voor zorgen, dat de kwaliteit van onze leefomgeving en gezondheid verbeterd en geborgd wordt.