Woensdag 14 februari 2024, aanvang 19.30 uur

Prof. Dr. Mieke Boon spreekt over wetenschappelijk onderzoek en ethiek

Een wetenschappelijke studie leert je de vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig later in jouw loopbaan nieuwe en vaak complexe problemen op te lossen. De voortdurende veranderingen in onze samenleving en in de wetenschap vereisen, dat wetenschappers zowel academisch als in het bedrijfsleven of in de dienstverlening zelfstandig in staat zijn om een wetenschappelijk verantwoord antwoord te vinden op die nieuwe uitdaging(en). Professor Boon benadrukt hoe belangrijk het is, dat studenten “begrijpen” wat het betekent een wetenschappelijke studie te volgen. Haar lezing is gelardeerd met voorbeelden die duidelijk maken hoe studenten getraind (zouden moeten) worden om deze vaardigheden te krijgen en hoe die later in de praktijk toe te passen.