Woensdag 24 april 2024, aanvang 19.30 uur

Prof. Dr. Andy van den Dobbelsteen spreekt over toekomstbestendig ontwerpen en bouwen

Professor Andy van den Dobbelsteen houdt zich bezig met duurzaam bouwen, duurzame energiesystemen en klimaatadaptie – het aanpassen van onze bouwsystemen aan de klimaatverandering. De verwachting is, dat wij de komende decennia te maken gaan krijgen met een opwarming van de aarde met 2 a 3 graden. Dit zal een grote invloed hebben op de leefbaarheid in vooral de bebouwde omgeving. Technologisch kunnen wij al veel oplossen, maar die kennis moet worden overgedragen en daarna worden verwerkt. Toekomstgericht ontwerpen met bijhorende bouwkundige voorzieningen zijn daar voor nodig. Dit geldt zowel voor individuele woningbouw als voor stedenbouwkundige en landschappelijke ontwikkelingen. Dat is een uitdaging die ons allemaal aangaat. Immers “De wereld die wij gebruiken lenen wij van onze kinderen en kleinkinderen. Wij moeten haar netjes achterlaten voor hen” , aldus Andy van den Dobbelsteen.

Professor Andy van den Dobbelsteen is Hoogleraar Climate Design & Sustainability bij de TU Delft.